dịch vụ thông tin ứng dụng

Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Tín Dụng

Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng và các tiện ích khác của CIC cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu. – Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12; – Điều 1 Nghị …

Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Tín Dụng Read More »