dịch vụ ngân hàng mô

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Ngân Hàng Mô

Dịch vụ ngân hàng mô là dịch vụ cơ sở y tế tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển và cung ứng mô. Ngân hàng này có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mô, cung ứng cho các cơ sở y tế, nghiên cứu, đào tạo y học, trao đổi …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Ngân Hàng Mô Read More »