dịch vụ dược

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Dược

Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. – Điều 13 Luật …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Dược Read More »