dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái, quá trình diễn biến và hiện tượng khí tượng thủy văn trong tương lai ở một khu vực, vị trí với khoảng thời gian xác định. – Điều 9, 10, 11 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP – Điều …

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn Read More »