dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ  tại các cơ quan Nhà nước. – Điều 154 và 155 Luật …

Dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ Read More »