dịch vụ biểu diễn nghệ thuật

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật

Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Biểu diễn nghệ thuật được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2012/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người …

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật Read More »