một số câu hỏi thường gặp về đầu tư nước ngoài

Một số câu hỏi thường gặp về đầu tư nước ngoài

Tính đến ngày 20/5/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện …

Một số câu hỏi thường gặp về đầu tư nước ngoài Read More »