những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi qua mạng điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi qua mạng điện tử

Từ tháng 9/2016 Sở kế hoạch đầu tư thành phố TP. HCM đã triển khai nộp hồ sơ qua mạng điện tử đối với một số thủ tục về đăng ký qua mạng điện tử tiến tới thực hiện 100% đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Dưới đây là những câu hỏi thường …

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi qua mạng điện tử Read More »