cơ sơ giáo dục vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng. – Điều 35, 36, 37, …

Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Read More »