Hỏi đáp về thanh toán điện tử

hỏi đáp về thanh toán điện tử

Ngày nay, hình thức thanh toán điện tử đang được sử dụng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Theo đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiến hành mọi giao dịch chỉ với vài thao tác đơn giản trên các thiết bị điện tử thay vì dùng tiền mặt như trước đây.

Hỏi: Tôi có thể thực hiện thanh toán điện tử cho các dịch vụ nào trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Cá nhân, tổ chức có thể thực hiện thanh toán điện tử cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bao gồm: Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đăng bố cáo điện tử, các sản phẩm thông tin về doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Điều lệ công ty; Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần; Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm.

Hỏi: Mức Phí, Lệ phí cho các dịch vụ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Mức Phí, Lệ phí cho các dịch vụ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC.

Lưu ý: Mức phí, lệ phí nêu trên không bao gồm phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Hỏi: Tôi có phải chịu phí giao dịch thanh toán điện tử cho các dịch vụ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hay không? Nếu có, mức phí là như thế nào?

Trả lời:

Cá nhân/tổ chức thực hiện thanh toán điện tử phải trả phí sử dụng dịch vụ theo mức quy định của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử là khác nhau đối với các nhà cung cấp khác nhau.

phí giao dịch thanh toán điện tử cho các dịch vụ
phí giao dịch thanh toán điện tử cho các dịch vụ

Hỏi: Tôi có thể sử dụng thẻ của ngân hàng nào để thanh toán trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Danh sách các ngân hàng được chấp nhận thanh toán được liệt kê tại bước điền thông tin thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

Hỏi: Thẻ ngân hàng phải đáp ứng điều kiện gì để có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Thẻ ngân hàng có thể sử dụng để thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia sau khi đã đăng ký dịch vụ internet-banking và SMS-banking với ngân hàng phát hành.

Hỏi: Xin hỏi dịch vụ nào trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có thể thực hiện thanh toán điện tử?

Trả lời:

Cá nhân, tổ chức có thể thực hiện thanh toán điện tử cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bao gồm: Đăng ký doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; Dịch vụ thông tin và Đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, các sản phẩm của Dịch vụ thông tin bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Điều lệ công ty; Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần; Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm.

Hỏi: Xin hỏi mức phí, lệ phí cho các dịch vụ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hiện nay được quy định như thế nào và quy định ở đâu?

Trả lời:

Mức phí, lệ phí cho các dịch vụ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính

và Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính)

TTNội dungĐơn vị tínhMức thu
ILệ phí đăng ký doanh nghiệp  
1Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần200.000
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủyĐồng/lần100.000
3Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpĐồng/lần100.000
IILệ phí đăng ký hộ kinh doanhĐồng/lần100.000
IIIPhí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:  
1Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệnĐồng/bản20.000
2Thông tin về Điều lệ công tyĐồng/bản50.000
3Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phầnĐồng/bản50.000
4Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệpĐồng/tài liệu25.000
5Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 nămĐồng/01 báo cáo/doanh nghiệp100.000
6Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 nămĐồng/01 báo cáo/doanh nghiệp200.000
IVPhí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần300.000

Hỏi: Tôi có phải chịu phí giao dịch thanh toán điện tử cho các dịch vụ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hay không? Nếu có, mức phí là như thế nào?

Trả lời:

 Cá nhân/tổ chức thực hiện thanh toán điện tử phải trả phí sử dụng dịch vụ theo mức quy định của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử là khác nhau đối với các nhà cung cấp khác nhau.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng thẻ của ngân hàng nào để thanh toán trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Hiện nay, có 19 thẻ nội địa của 19 ngân hàng sau, không mang thương hiệu VISA, MASTER được chấp nhận thanh toán nếu đã đăng ký dịch vụ tương ứng:

STTNgân hàng phát hànhLoại thẻ
1VietcombankConnect 24
2TechcombankF@st access
3VIBankVIB Values Platinum
4EximBankV-top
5MBank (NH Quân Đội)Active plus
6HD BankHDCard
7ACB (NH Á Châu)365 Styles
8SacombankPlus/PassportPlus
9NavibankNaviCard
10VietABankAdvance Card
11VPBankAuto link
12GPBankMy Style
13OceanbankOJBCard
14NASB (NH Bắc Á)BacABank Card
15ABBankYouCard
16DaiAbank (Nh Đại Á)Thẻ ATM
17TiênphongbankThẻ ATM
18Oricombank (NH Phương Đông)Lucky Card
19Maritime BankM1

Hỏi: Thẻ ngân hàng phải đáp ứng điều kiện gì để có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Thẻ nội địa được sử dụng để thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia phải được kích hoạt dịch vụ Internet Banking hoặc SMS – banking với ngân hàng phát hành thẻ. Khách hàng cần liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Hỏi: Xin hỏi về các thông tin thẻ cần khai báo khi thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:

Hiện nay, quy trình thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được thực hiện thông qua Cổng thanh toán nội địa của Smartlink. Tại cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của ngân hàng phát hành.

các thông tin thẻ cần khai báo khi thực hiện thanh toán trực tuyến trên
các thông tin thẻ cần khai báo khi thực hiện thanh toán trực tuyến trên

Màn hình chuyển sang Cổng thanh toán Smartlink

          Tại màn hình nhập thông tin chủ thẻ, khách hàng cần nhập đầy đủ, chính xác 03 thông tin chính như sau:

ü  <Tên chủ thẻ>, ví dụ: NGUYEN VAN A.

ü  <Số thẻ>, ví dụ: 1212121212121212.

ü  <Ngày phát hành>, ví dụ: 01/02.

Hỏi: Mã OTP là gì? Làm sao tôi có được mã này khi sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trả lời:

   –    Mã xác thực OTP (One Time Password) là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

–           Mã xác thực thanh toán OTP được gửi đến địa chỉ email hoặc được gửi qua “tin nhắn” của ngân hàng gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại khách hàng đã đăng ký hoặc do thiết bị “Token Key” sinh ra do ngân hàng cấp.

               Khi thực hiện thanh toán trực tuyến tại cổng thanh toán nội địa Smartlink, sau khi khách hàng điền đầy đủ thông tin thẻ và nhận được mã xác thực OTP của ngân hàng, để hoàn tất bước thanh toán, khách hàng cần nhập theo hướng dẫn:

ü  <Nhập OTP>, ví dụ: OTP.

ü  <Nhập chuỗi ký tự bên dưới>: là chuỗi ký tự hiển thị phía dưới.

sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh
sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh

Màn hình nhập mã xác nhận OTP

Nếu không có lỗi xảy ra thì giao dịch của khách hàng đã được thực hiện thành công.

Hỏi: Khi thực hiện giao dịch trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tôi thấy báo thông báo lỗi thanh toán, vậy nguyên nhân là do đâu?

Trả lời:

Trong trường hợp thông tin của thẻ khách hàng đã nhập ko đúng định dạng (thừa, thiếu, sai số thẻ), sai tên chủ thẻ, sai ngày phát hành hoặc ngày hết hạn của thẻ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký chức năng cho phép thanh toán qua mạng, số dư không đủ cho giao dịch…), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi trên giao diện Cổng thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu gặp trường hợp này, khách hàng hủy giao dịch đang thực hiện và thực hiện lại giao dịch mới hoặc thanh toán bằng thẻ khác.

Lưu ý: để hủy giao dịch đang thực hiện, khách hàng nhấn mũi tên quay lại trang trước đến khi gặp trang chọn loại thẻ (nội địa, quốc tế), nhấn nút “Hủy thanh toán” để hủy giao dịch. Các giao dịch đã bị lỗi nếu không hủy sẽ không thanh toán được do hệ thống sẽ báo lỗi tiếp. Sau khi hủy giao dịch lỗi, khách hàng thực hiện lại bước thanh toán cho đơn hàng.

Sau khi khách hàng hoàn thành các bước thanh toán, Hệ thống sẽ tự động xử lý giao dịch thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

Màn hình thông báo giao dịch thanh toán thành công

Lưu ý: tất cả các phần của họ, một trong những tài khoản của bạn thanh thiếu phần thưởng và kết quả

=>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín nhất

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!