Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Nhận được nhiều câu hỏi của các bạn về thủ tục giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thì để giải đáp những thắc mắc đó, Công ty vnCount sẽ gửi đến các bạn những thông tin cần thiết để tiến hành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông một cách hiệu quả nhất.

I/ Căn cứ cơ sở pháp lý gồm:

_ Nghị định 25/2011/NĐ-CP thuộc Chính phủ.

_ Luật Viễn thông.

_ Thông tư 12/2013/TT-BTTTT thuộc Bộ trưởng của Bộ Truyền thông & Thông tin.

_ Nghị định 81/2016/NĐ-CP thuộc Chính phủ có bổ sung, sửa đổi 01 số điều trong nội dung Nghị định 25/2011/NĐ-CP thuộc Chính phủ.

_ Thông tư 03/2018/TT-BTC thuộc Bộ trưởng của BTC có bổ sung, sửa đổi 01 số điều trong nội dung Thông tư 273/2016/TT-BTC thuộc Bộ Tài chính.

_ Thông tư 05/2012/TT-BTTTT thuộc Bộ trưởng của Bộ truyền thông & Thông tin.

==> Bạn hãy tham khảo thêm <Thành lập doanh nghiệp>

II/ Điều kiện để tiến hành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

1/ Điều kiện đối với tài chính gồm:

_ Công ty hiện không có đang thuộc tình trạng mà chưa có hoàn tất những nghĩa vụ đối với tài chính dựa vào quy định theo luật viễn thông.

_ Công ty phải có khả năng về tài chính nhằm đảm bảo việc tiến hành giấy phép sao cho phù hợp đối với kế hoạch kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh đã đề xuất.

_ Với công ty xin được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động ở trên mặt đất, ngoài những quy định ở những điểm a, b và c trong khoản này thì công ty còn cần phải tuân thủ dựa vào Nghị định 25/2011/NĐ-CP ở Điều số 03 đã quy định.

_ Đối với công ty xin được cấp phép để tiến hành thiết lập hệ thống công cộng mạng viễn thông, ngoài những quy định ở những điểm a, b và c trong khoản này thì công ty còn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với vốn pháp định và phải thực hiện cam kết việc đầu tư dựa vào Nghị định 25/2011/NĐ-CP ở Điều số 19, 20, 21 và Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ở Điều số 13, 14 đã quy định.

_ Nếu như trong công ty còn có vốn được đầu tư của nước ngoài thì sẽ phải tuân thủ các quy định trong điều ước của quốc tế mà VN làm thành viên.

2/ Điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh gồm:

_ Phải có giấy CN đầu tư kinh doanh, Giấy CN đăng ký kinh doanh về viễn thông hay ghi mã và tên của ngành nghề kinh doanh về viễn thông dựa vào Hệ thống của ngành kinh tế VN đã quy định.

_ Có bản sao phải được hợp lệ như: bản sao có công chứng của Giấy CN đăng ký đầu tư, Giấy CN đăng ký doanh nghiệp với các nhà đầu tư đến từ nước ngoài hay bản sao mà được cấp của sổ gốc hay  của giấy phép, giấy chứng nhận khác tương ứng hợp lệ mà phải được cấp lúc trước ngày Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Luật đầu tư 67/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực.

3/ Điều kiện đối với kế hoạch kinh doanh, kỹ thuật gồm:

_ Phải phù hợp và khả thi đối với những quy định trong việc kết nối, tiêu chuẩn, giá cước, chất lượng, quy chuẩn về dịch vụ và mạng viễn thông.

_ Cần phải phù hợp đối với quy hoạch, chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông của quốc gia; phù hợp trong việc quy hoạch đối với tài nguyên viễn thông.

_ Với công ty xin được cấp về giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mà có dùng tần số vô tuyến và kho số của viễn thông thì cần phải bảo đảm được việc thực hiện phân bổ một cách khả thi về tần số vô tuyến và kho số của viễn thông cho công ty dựa vào đề nghị ở trong bộ hồ sơ. Nội dung dựa vào Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ở Điều số 15 đã quy định.

4/ Đối với nhân lực và tổ chức bộ máy thì điều kiện gồm có như sau:

_ Công ty phải có nhân lực và tổ chức bộ máy một cách phù hợp; đối với các kế hoạch kỹ thuật, kinh doanh và với các phương án đảm bảo sự an toàn; đối với an ninh thông tin và cơ sở hạ tầng.

_ Công ty hiện không có đang trong giải quyết việc tách, chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản, giải thể, chuyển đổi dựa vào quyết định.

_ Ngoài ra công ty cũng cần phải đảm bảo được những điều kiện sau:

+ Phải đảm bảo được việc tiến hành giấy phép kinh doanh dựa vào quy định của Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ở Điều số 16.

+ Cần có các phương án đảm bảo được sự an toàn về an ninh thông tin và cơ sở hạ tầng phù hợp đối với kế hoạch kinh doanh và kỹ thuật.

==> Bạn hãy tham khảo thêm <Dịch vụ đăng ký kinh doanh>

III/ Những loại hồ sơ cần chuẩn bị:

1/ Bộ hồ sơ để xin được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông gồm:

_ Giấy CN đầu tư, Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài; hay bản sao của giấy phép, giấy chứng nhận khác tương ứng hợp lệ; mà phải được cấp vào lúc trước ngày Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13; và Luật đầu tư 67/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực.

_ Đơn xin được cấp về giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

_  Bản kế hoạch kỹ thuật dự kiến trong 5 năm đầu, từ ngày đã có được giấy phép.

_ Bản kế hoạch kinh doanh dự kiến trong 5 năm đầu, từ ngày đã có được giấy phép.

_ Điều lệ công ty.

2/ Thành phần hồ sơ xin được cấp giấy phép để thiết lập hệ thống công cộng mạng viễn thông gồm có:

_ Giấy CN đầu tư, Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài hay bản sao của giấy phép, giấy chứng nhận khác tương ứng hợp lệ mà phải được cấp vào lúc trước ngày Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Luật đầu tư 67/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực.

_ Đơn xin được cấp về giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

_ Văn bản để xác minh về vốn pháp định dựa vào Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ở Điều số 13 tại khoản 04 hay khoản 02 đã quy định.

_ Điều lệ công ty.

_ Bản cam kết tiến hành theo giấy phép.

_  Bản kế hoạch kỹ thuật dự kiến trong 5 năm đầu, từ ngày đã có được giấy phép.

_ Bản kế hoạch kinh doanh dự kiến trong 5 năm đầu, từ ngày đã có được giấy phép.

Cần chuẩn bị tất cả là 05 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; gồm 04 bản sao và 01 bản gốc.

IV/ Nội dung trình tự tiến hành thủ tục giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông gồm:

_ Công ty tiến hành gửi tất cả hồ sơ cho Cục Viễn thông.

_ Sau đó cục Viễn thông thực hiện kiểm tra và sẽ tiến hành thông báo đến công ty; được biết về bộ hồ sơ có được hợp lệ hay không; với thời gian là trong vòng 5 ngày làm việc, từ ngày đã được nhận bộ hồ sơ.

_ Thời gian quy định trong vòng là 15 ngày làm việc; từ ngày đã được nhận bộ hồ sơ một cách hợp lệ, thì sau đó Cục Viễn thông; sẽ tiến hành chủ trì và sẽ phối hợp; với những cơ quan mà có liên quan thực hiện thẩm định bộ hồ sơ. Sau đó sẽ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; đến công ty dựa vào thẩm quyền trong Nghị định 25/2011/NĐ-CP ở Điều số 18 đã quy định.

_ Với các trường hợp trong Nghị định 25/2011/NĐ-CP ở Điều số 19 tại khoản 02 và Điều số 20 tại khoản 03 đã quy định thì công ty sẽ được cấp về giấy phép dịch vụ viễn thông với thời gian quy định là 5 ngày làm việc, từ ngày mà công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ đảm bảo việc tiến hành theo giấy phép dựa vào Cục Viễn Thông đã thông báo.

_ Trong trường hợp khi bị từ chối việc cấp giấy phép; thì sau đó Cục Viễn thông sẽ tiến hành thông báo bằng hình thức văn bản; và nội dung sẽ ghi rõ ràng lý do vì sao bị từ chối để công ty được biết.

==> Bạn hãy tham khảo thêm <Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh>

Nếu các bạn còn gặp khó khăn; về hồ sơ cũng như thủ tục giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; thì liên hệ đến vnCount chúng tôi để được tư vấn cụ thể và hoàn toàn miễn phí nhé !

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top