Điều kiện làm giám đốc công ty cổ phần

Điều kiện làm giám đốc công ty cổ phần. Có quy định về giám đốc công ty cổ phần phải là cổ đông lớn không?


Tóm tắt câu hỏi:

Tại sao luật quy định giám đốc công ty cổ phần không phải là cổ đông lớn? Và việc một cổ đông lớn nắm giữ vai trò là giám đốc của một công ty cổ phần nó có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của công ty hay không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014.

2. Giải quyết vấn đề:

Công ty cổ phần là một hình thức công ty đối vốn, được thành lập khi có từ ba cổ đông sáng lập trở lên và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Công ty cổ phần được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, căn cứ khoản 1, 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Xem thêm: IPO là gì? Điều kiện, thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng?

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.”

Tiêu chuẩn điều kiện của Giám đốc công ty cổ phần áp dụng theo Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 không cấm giám đốc không được là cổ đông lớn của công ty. Mà vấn đề này có thể được quy định tại Điều lệ công ty bạn. Giám đốc công ty cổ phần chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014. Trong khi tại Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 không quy định trường hợp nào cổ đông lớn của công ty không được làm giám đốc của công ty cổ phần. Quy định này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định. Còn nếu Điều lệ công ty không quy định thì pháp luật không cấm vấn đề này. Giám đốc công ty cổ phần hoàn toàn có thể là cổ đông lớn khi người đó có đủ tiêu chuẩn và điều kiện và được bổ nhiệm theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thoái vốn nhà nước trong công ty cổ phần

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang