Đăng tải thông tin trên báo đấu thầu

Đăng tải thông tin trên báo đấu thầu. Các nội dung cần có trong Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng để tiến hành hoạt động đấu thầu.


Tóm tắt câu hỏi:

Kính gửi Luật Sư! Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính quy định về việc đăng tải thông tin trên báo đấu thầu. Công ty chúng tôi gửi đến Báo đấu thầu Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng (theo mẫu mới). Nhưng không biết làm như vậy có được chưa? Nhờ Luật sư kiểm tra dùm thông tin ghi trên phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng như vậy đã đúng chưa để chúng tôi làm lại cho đúng. Có File word kèm theo. Trân trọng cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:.

Theo quy định của pháp luật đấu thầu, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng có trách nhiệm cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo đúng thời hạn pháp luật quy định.

Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định:

“Thông tin được coi là không hợp lệ trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu khi vi phạm một hoặc các yêu cầu sau:

a) Phiếu đăng ký thông tin không tuân thủ theo các mẫu phiếu đăng ký thông tin quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Chi phí trong trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu

b) Nội dung trong phiếu đăng ký thông tin không tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

c) Thông tin do tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư”.

Như vậy, khi bạn cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu thì cần tuân thủ đúng hình thức, nội dung trong phiếu đăng ký thông tin, cũng như thẩm quyền cung cấp thông tin đúng theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Nội dung Phiếu thông báo mời chào hàng theo Mẫu 6 Phụ lục II Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định gồm có:

– Tên, đia chỉ, điện thoại/fax/emai, mã số thuế của bên mời thầu;

– Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định mới nhất

–  Loại gói thầu (Lựa chọn trong các loại: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn, Hỗn hợp);

– Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

– Nội dung chính của gói thầu (ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 100 từ);

– Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

– Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên;

– Nguồn vốn (ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế (ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

– Phương thức lựa chọn nhà thầu (ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt);

Xem thêm: Quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong đấu thầu

– Thời gian phát hành HSYC;

– Địa điểm phát hành HSYC (ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSYC, địa chỉ, số điện thoại, fax, email);

– Giá bán 01 bộ HSYC;

– Bảo đảm dự thầu (ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm);

– Thời điểm đóng thầu;

– Thời điểm mở thầu.

Theo như file word Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng mà bạn gửi cho chúng tôi thì phiếu của bạn đã đầy đủ nội dung và đúng hình thức mà pháp luật quy định. Bạn có thể gửi Phiếu đó đến Báo Đấu thầu theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp tại Báo Đấu thầu; gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua Internet.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang