Công ty phá sản có phải bồi thường cho người lao động không?

Công ty phá sản có phải bồi thường cho người lao động không? Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do phá sản.


Tóm tắt câu hỏi:

Trong thời gian tôi nghỉ thai sản thì công ti phá sản. Sau đó tôi làm đơn chấm dứt hợp đồng nhưng còn 1 tháng nữa tôi mới hết thời gian 6 tháng nghỉ thai sản. Công ty hẹn tôi tháng sau mới chốt sổ bảo hiểm được. Đơn thôi việc chính thức của tôi là ngày 14/7/2015. Điều tôi hỏi là tại sao công ty không chỉ trả cho tôi tiền đền hợp đồng là 1 tháng hưởng 2 triệu 400. Tôi có hỏi thì công ty trả lời là tôi không được hưởng tiền trợ cấp đó. Xin luật sử trả lời giúp tôi! 

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Luật phá sản 2014

2. Nội dung tư vấn:

Khoản 4 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Căn cứ vào đó, khi doanh nghiệp phá sản, người lao động được hưởng các khoản lương và trợ cấp thôi việc, các loại bảo hiểm đã tham gia đồng thởi được hưởng các lợi ích khác theo hợp đồng lao động và các thỏa ước đã ký

Xem thêm: Thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

Và khoản 1 Điều 54 Luật phá sản 2014 quy định: 

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Như vậy, việc chi trả các khoản lương và trợ cấp, lợi ích trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể cho người lao động khi doanh nghiệp phá sản được ưu tiên thanh toán sau khi doanh nghiệp chi trả xong chi phí phá sản. Công ty phải chi trả cho bạn các khoản tiền lương và trợ cấp thôi việc,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác theo đúng quy định.

Về trợ cấp thôi việc, Điều 48 Luật lao động 2012 quy định: 

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, khi công ty phá sản thị phía bên công ty sẽ phải chịu trách nhiệm cho trả cho bạn các khoản trợ cấp mà trong đó có trợ cấp thôi việc. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chi trả khoản trợ cấp này khi người lao động đã tham gia lao động thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương khi hợp đồng lao động chấm dứt.

Ngoài ra, công ty trong thời gian thực hiện thủ tục phá sản phải có nghĩa vụ kết hợp cùng các cơ quan bảo hiểm chi trả các khoản bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp cho người lao động

Do đó, theo trình bày của bạn thì sau khi công ty phá sản thì bạn không được nhận khoản trợ cấp đền hợp đồng là 1 tháng hưởng 2.400.000 đồng thì nếu trong hợp đồng và các thỏa ước đã ký không có điều khoản quy định về việc đền hợp đồng khi công ty phá sản thì ngoài các khoản trợ cấp thôi việc, nghĩa vụ về tiền lương và các chi phí bảo hiểm thì công ty sẽ không phải chi trả cho bạn khoản tiền này.

Xem thêm: Hợp đồng lao động là gì? Hợp đồng làm việc là gì? Quy định về hợp đồng lao động?

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!