Công ty cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước được quy định như thế nào?

  • Công ty cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước được quy định như thế nào? Áp dụng quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia.

Công ty cổ phần, góp vốn chi phối của nhà nước được quy định như thế nào? Áp dụng quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia.


Tóm tắt câu hỏi:

Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (hoặc có thể được hiểu là: Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (có ghi tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016: Xin hỏi: Về khái niệm: Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được hiểu như thế nào ? (vì trong luật không ghi rõ ). Khái niệm này do nhà nước trực tiếp nắm giữ hay gián tiếp nắm giữ. Ví dụ cụ thể như sau: – Tổng công ty A là công ty cổ phần; trong đó Nhà nước trực tiếp nắm giữ là 80% cổ phần ( tức trong danh sách cổ đông Tổng công ty A, nhà nước có tên nắm giữ 80% cổ phần thông qua đại diện SCIC hoặc Tên Bộ, ngành) – Tổng công ty A góp vốn 52% cổ phần vào công ty cổ phần B – Công ty cổ phần B góp 100% vốn vào Cty TNHH một thành viên C. Xin tư vấn: 1. Khái niệm: Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được hiểu như thế nào cho đúng khi áp dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 2. Với khái niệm và ví dụ trên thì đúng với đơn vị nào ? (Tổng công ty A, Công ty cổ phần B, Công ty TNHH một thành viên C) ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT . Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 99/2012/NĐ-CP

Thông tư 21/2014/TT-BTC

Nghị định 53/2016/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Xem thêm: Thoái vốn nhà nước trong công ty cổ phần

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 về phân công, phân cấpthực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

“1. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.”

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là của chủ sở hữu phần vốn nhà nước hoặc được ủy quyền bởi người đại diện theo quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 2 năm 2014 ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp: 

1. Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Chủ sở hữu phần vốn nhà nước): là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua tổng đài: 0274.2203.888

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, bao gồm:

“a) Người đại diện là người làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp.

b) Người đại diện là cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh) được cử hoặc chỉ định làm Người đại diện kiêm nhiệm tại doanh nghiệp.”

Trong trường hợp câu hỏi của bạn, Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Vì vậy, nghị định này không liên quan đến vấn đề mà bạn đang quan tâm về doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mà chỉ quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ, cuộc họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn Điều lệ.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top