Thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp có nhu cầu cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

·     Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký /Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

2. Trình tự thực hiện (Cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

·     Trường hợp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký  cho . Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký .

·     Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký . Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của .

·     Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký  là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký  trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của .

·     Trường hợp  đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới thì Giấy chứng nhận đăng ký  của các lần trước đó không còn hiệu lực.

(Quy định tại Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)

3. Cách thức thực hiện (Cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký  cho  hoặc qua mạng điện tử.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí:

·     100.000 đồng (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ) (cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác);

·     Chưa có quy định (cấp lại trong trường hợp: Giấy chứng nhận đăng ký được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định; Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký là không trung thực, không chính xác).

=>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín nhất

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!