lưu ý khi đổi trụ sở công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi trụ sở chính

Một trong những vấn đề đầu tiên doanh nghiệp quan tâm khi đăng ký thành lập là lựa chọn địa chỉ trụ sở. Nhưng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính là không thể tránh khỏi nhằm phù hợp hơn với nhu cầu mở rộng quy …

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi trụ sở chính Read More »