thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN).

Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân. Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm; Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Thuế suất thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh là 28%. Riêng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác. Thì áp dụng từ 28% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

chi phí bị loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các khoản chi phí bị loại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Sau đây vnCount tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và quyết toán. Mức khống chế một số chi phí căn cứ vào Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính), thông …

Các khoản chi phí bị loại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Read More »

cách tính thuế thu nhâp doanh nghiệp tndn

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế bắt buộc phải nộp đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vậy tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Hướng dẫn cách tính thuế TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!