đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên…  Hỏi: Công ty chúng tôi được …

Về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Read More »