hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hỏi: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là gì? Trả lời: Khoản 1, Điều 7 Luật Đầu tư quy định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý …

Hỏi đáp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện Read More »