mức xử phạt chậm nộp tờ khai thuế

Các mức xử phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất

Xử phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất năm 2019 Xử phạt hành chính nộp chậm tờ khai thuế xảy ra khi doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế chậm so với thời hạn nộp tờ khai thuế được quy định tại khoản 3, điều 10, chương II, văn bản hợp nhất số …

Các mức xử phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất Read More »