việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hỏi đáp về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thong tin về đăng ký doanh nghiệp. Thông qua đó, Nhà nước công nhận sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Do đó, khi thu hôi …

Hỏi đáp về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Read More »