một số câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty

12 câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2005 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp. Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới có những thay đổi theo hướng tích cực. Khi thành lập doanh nghiệp hoặc lựa chọn thay đổi người …

12 câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty Read More »